Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, wynajmu obejmuje:

  • komputerową ewidencję dokumentów źródłowych, kwalifikację dokumentów i ich dekretację;
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego;
  • przygotowanie przekazów / przelewów na poczet podatków dochodowego i VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS (osoba prowadząca działalność gospodarczą, pracownicy)
  • obsługę kadrowo-płacową (listy płac, PIT-4, akta osobowe)
  • przygotowanie przekazów/przelewów ZUS
  • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych, sprawozdań finansowych łącznie z informacją dodatkową (bilans, rachunek wyników, sprawozdań GUS)