Zarząd

Prezes
Henryk Stanisław Pawlicki

Zastępca prezesa
Zenon Pietrykowski

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Błoński

Zastępca
Grzegorz Trojanowski

Sekretarz
Paweł Matuszyk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Kucharczyk

Zastępca
Zdzisław Urbański

Sekretarz
Robert Szuleka