Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy!

Głównym celem Spółdzielni jest integracja środowiska rzemieślniczego oraz współpraca z organizacjami rzemieślniczymi działającymi na terenie Złotowszczyzny, przede wszystkim Izbą Rzemieślniczą i Cechem Rzemiosł Różnych. Zrzeszonym Rzemieślnikom oraz wszystkim wyrażającym chęć współpracy spółdzielnia oferuje również:

Przygotowanie ofert przetargowych.
– Pomoc przy kosztorysowaniu robót.
– Organizacja robót pod względem formalnym (zgłoszenia, protokoły, zapytania itp.)
– Pomoc przy obliczaniu podatków, przygotowaniu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Wniosek zgloszeniowy można pobrać poniżej.